You are currently viewing If I had a lot of money, I would … – second conditional- drugi tryb warunkowy.

If I had a lot of money, I would … – second conditional- drugi tryb warunkowy.

Język angielski

Szkoła Podstawowa

Klasa 8

autor: Alicja Suszczyńska

Topic: If I had a lot of money, I would … – second conditional- drugi tryb warunkowy.

money

Na tej lekcji:

1. poznasz zasadę stosowania second conditional

2. nauczysz się tworzyć zdania w drugim trybie warunkowym

3. obejrzysz filmiki

4. zagrasz w edukacyjne gry online

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

  1. chęć do nauki
  2. smartfon lub
  3. laptop/komputer
  4. zeszyt i coś do pisania
  5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
  6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

1. Zapisz temat w zeszycie.

2. Obejrzyj filmik na temat first i second conditional (przypomnij sobie zasady tworzenia first conditional)

https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc

3. Zapisz w zeszycie krótką notatkę:

Drugi tryb warunkowy zachodzi wtedy, gdy mówimy o nierealnej lub mało prawdopodobnej sytuacji.

Tworzymy go w dwóch częściach: warunek (condition) i rezultat (result), czyli:

If+podmiot+past simple+dopełnienie , podmiot+would+infinitive (bezokolicznik)+dopełnienie

warunek (condition) , rezultat (result)

np. If I went by motorcycle, it would be more exciting.

Najbardziej popularne:

If I were you..(gdybym był tobą)

np. If I were you, I would buy a motorcycle.

If I were rich, I would buy you a birthday present.

4. Zagraj w gry online:

https://kahoot.it/challenge/02943708?challenge-id=ece8bbaf-b8b9-468f-b534-7134d2b257b9_1587554556106

https://wordwall.net/pl/resource/1424805/second-conditional

https://quizlet.com/345539575/conditional-2-flash-cards/


Podstawa programowa:

Zakres realizacji podstawy programowej:

1. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne

2. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych: tworzenie zdań w drugim trybie warunkowym

3. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)

4. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne