You are currently viewing I GET UP AT 10 ‘clock wstaję o 10

I GET UP AT 10 ‘clock wstaję o 10

I GET UP AT 10 ‘clock

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: III

Autor: Aniela Tekiela

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/


 

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz godziny w języku angielskim
 2. obejrzysz film, w którym piosenkarka Sophia pokazuje swoją „morning routine”
 3. rozwiążesz quiz online
 4. posłuchasz piosenki

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

 1. odtwórz poniższe filmy – usłyszysz w nich lekcje dotyczącą tego, jak opisywać godziny
 2. postaraj się powtarzać po spikerze pytania oraz odpowiedzi

– What time is it?   – It’s six o’clock.

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo

https://www.youtube.com/watch?v=NRmARl7Gm4k

 

https://www.youtube.com/watch?v=8w1MgXz_uZg

 

ZADANIE 2

 1. rozwiąż quiz i powtórz opisywanie godzin
 2. za każdym razem jak usłyszysz spikera, powtórz po nim zdanie na głos
 3. zanim klikniesz w wybrany zegarek, zapisz zdania czytane przez spikera do zeszytu

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

 

ZADANIE 3

 1. odtwórz poniższy film, w którym Sophia pokazuje, jak spędza poranek

https://www.youtube.com/watch?v=EOPbL9cWzMw

 1. zapisz co najmniej 5 czynności jakie wykonuje
 2. obok każdej czynności napisz, o której godzinie Sophia wykonuje te czynności

PRZYKŁAD

get up – at five o’clock

 

 

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: mój dzień, moje zabawy; określanie godziny.

 1. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka – rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami,

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;

2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.