You are currently viewing How to save money? – lekcja rozwijająca słownictwo związane z pieniędzmi i oszczędzaniem.
szkoła podstawowa klasa VI-VIII

How to save money? – lekcja rozwijająca słownictwo związane z pieniędzmi i oszczędzaniem.

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: VI-VII

Autor: Anna Kosik-Roczkalska

Cele lekcji

W trakcie tej lekcji:

 1. Nauczysz się słownictwa związanego z pieniędzmi i oszczędzaniem.
 2. Przećwiczysz nowe wyrażenia w zadaniach  interaktywnych.
 3. Zastanowisz się, w jaki sposób możemy opisać swoje zwyczaje związane z wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy.
 4. Przećwiczysz tworzenie wypowiedzi pisemnej odpowiadając na pytania zawarte w karcie pracy.

W trakcie tej lekcji będziesz potrzebować:

 • chęci do nauki
 • komputera albo innego urządzenia z dostępem do internetu
 • zeszytu i czegoś do pisania

Co robić:

 1. Obejrzyj prezentację, sprawdź czy znasz wyrażenia związane z pieniędzmi i oszczędzaniem. Pamiętaj o elementach interaktywnych, w których ukryte są tłumaczenia niektórych zwrotów.
 2. Wykonaj ćwiczenia interaktywne zawarte w prezentacji, dzięki którym utrwalisz nowe słownictwo.
 3. Zastanów się nad pytaniami zawartymi w karcie pracy dołączonej do prezentacji.
 4. Odpowiedz pisemnie na pytania zawarte w karcie pracy.

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: zakupy i usługi (sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne i stosuje strategie komunikacyjne (domyśla się znaczenia wyrazu z kontekstu).
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi – opisuje swoje zwyczaje, upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie:
 4. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zasoby:

Prezentacja

https://view.genial.ly/5fc3ea1145f1430d9d71ee32/presentation-saving-money

 

Karta pracy w pdf:  MONEY interview [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/12/MONEY-interview.pdf” title=”MONEY interview”]

Słowniczek w pdf:SAVING MONEY VOCABULARY [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/12/SAVING-MONEY-vocabulary.pdf” title=”SAVING MONEY vocabulary”]