You are currently viewing How is the weather?

How is the weather?

szkoła podstawowa
język angielski
klasa 3
Autor: Marzena Wywrocka


Temat: How is the weather?

Po tej lekcji poprawnie:
 zapytasz o pogodę,
 określisz, jaka jest pogoda,
 powtórzysz nazwy pór roku.
Słownictwo: weather, cloudy, cold, foggy, hot, raining, snowing, stormy, sunny, windy, summer,
winter, spring, autumn,
How’s the weather?
It’s cloudy. It’s cold. It’s foggy. It’s hot. It’s raining. It’s snowing. It’s stormy. It’s sunny. It’s windy.

Przygotuj:

 kartkę z bloku lub zeszyt oraz przybory szkolne
 słownik, np. https://ling.pl/
 smartfon / laptop / komputer oraz dostęp do Internetu

ZADANIE 1 – ROZGRZEWKA

Popatrz na tą rozsypankę literową.
Ile angielskich wyrazów potrafisz zbudować w 3 minuty? Wyrazy zapisz na kartce lub w zeszycie.

ZADANIE 2

Obejrzyj film rysunkowy How’s the weather? Jaka jest pogoda? Poćwicz poprawną wymowę – każdy
wyraz powtórz 3 razy:

– szeptem,
– bardzo szybko,
– powoli,
– głośno,
– bardzo głośno,
– śpiewająco,
– bardzo niskim głosem.

Aby utrwalić nazwy pór roku oraz zwrotów potrzebnych do określania pogody, przejdź do ZADANIA
3. Poćwicz tyle razy, ile chcesz.

ZADANIE 3 – QUIZLET

Naucz się słownictwa, kliknij TUTAJ.

ZADANIE 4

Wróć na chwilę do ROZGRZEWKI. Jakie wyrazy dotyczące pogody możesz zbudować z rozsypanych
liter?
Dwa? Trzy? A może cztery?
Zapisz je w zeszycie i wykonaj do nich ilustracje.

ZADANIE 5

Czy potrafisz zadać pytanie o pogodę?
Czy umiesz odpowiedzieć na takie pytanie?
Sprawdź.
Wyjrzyj przez okno i zobacz, jaka jest pogoda. Zapisz w zeszycie pytanie, odpowiedź do pytania oraz
wykonaj ilustrację.

ZADANIE 6 – Mini-projekt

Wybierz swoją ulubioną porę roku. Jaka to pora roku? Wiosna? Jest ciepło, świeci słońce czy pada
deszcz? Jaka jest temperatura na zewnątrz? Co się dzieje za oknem?
 Narysuj i podpisz narysowane elementy. Możesz wykorzystać elementy, które przygotowałam.

Materiały do wydrukowania do projektu ( opcjonalnie) :
1. How is the weather -set 1
2. How is the weather – set 2
3. How is the weather – set 3


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Podstawa programowa – wersja I.1.

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego
i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie
następujących tematów:
12). przyroda wokół mnie;
2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej
odmianie języka:
2). rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i
wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami,
dodatkowymi dźwiękami;
4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
1). powtarza wyrazy i proste zdania;
6. W zakresie reagowania uczeń:
3). zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
8. Uczeń:
5). Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników
obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC