You are currently viewing Historia fotografii

Historia fotografii

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Historia fotografii

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Do czego służyła i jak działała „camera obscura”?
2. Czym pierwsze fotografie różniły się od współczesnych ?
3. Jak poprawnie zapisać wyrazy typu: fotografii, galerii?
4. Jak prawidłowo zrobić zdjęcie?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  Zeszyt w linię i przybory piśmienne
  •  aparat fotograficzny/ telefon z aparatem
  • wodę, strój sportowy

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. A na koniec… „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, czyli kilka ćwiczeń według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie I.1.1
– wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi I.1.2
– pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1
– rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie I.5.4
– korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania I.6.2
– ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka IV.2.15
– posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania VII.3.1
– korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych VII.3.3
– wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się VII.4.2
– przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty IX.2.1
– wykonuje ćwiczenia zwinnościowe IX.2.4

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND