You are currently viewing Graniastosłupy proste

Graniastosłupy proste

Poziom edukacyjny: Szkoła Podstawowa

Przedmiot:  matematyka

Klasa: V-VI

Autor: Justyna Klimczyk

Kryteria sukcesu:

– Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać graniastosłupy proste i nazywać ich elementy.

 

Graniastosłupy wokół nas

Rozejrzyj się wokół Siebie – z pewnością znajdziesz różne bryły: pudełka, opakowania, przedmioty codziennego użytku, gry, zabawki. Spróbuj rozpoznać wśród tych elementów bryły geometryczne, które już znasz i nazwij je.

 

 

Jeśli potrafisz już rozpoznawać graniastosłupy proste, wykonaj ćwiczenia utrwalające.

Ćwiczenia interaktywne:

Ćwiczenie 1. Rozpoznawanie i nazywanie graniastosłupów. – Kliknij!!!

Ćwiczenie 2. Budowa graniastosłupa. – Kliknij!!!

Ćwiczenie 3. Cechy graniastosłupów. – Kliknij!!!

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

  1. Bryły. Uczeń:

1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach

praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór;