You are currently viewing Go straight and turn left. Wskazywanie drogi.

Go straight and turn left. Wskazywanie drogi.

Język angielski
Szkoła podstawowa
Klasa: V-VI
Autor: Aniela Tekiela
Blog autorki 


Temat: Go straight and turn left. Wskazywanie drogi.

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz nazwy miejsc w mieście
 2. nauczysz się pytać o drogę i wskazywać drogę
 3. rozwiążesz quizy online
 4. obejrzysz film animowany

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej

ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu.

ZADANIE 1

Uzupełnij dialog, a po sprawdzeniu przepisz go do zeszytu – kliknij TUTAJ.

ZADANIE 2

 1. Obejrzyj film – kliknij tutaj.
 2. Co jakiś czas system będzie zatrzymywał odtwarzanie filmu, abyś mógł wpisać w zdaniu z luką brakujące wyrazy.
 3. System pokaże Ci, czy Twoja odpowiedź była prawidłowa czy nie.
 4. Jeśli nie, zapisz całe takie zdanie w zeszycie.

ZADANIE 3

Otwórz mapkę – TUTAJ.

Na jej podstawie napisz dialog udzielając wskazówek dotyczących tego, jak dojść:

 1. z MUSEUM do BUS STATION
 2. z FACTORY do HOSPITAL
 3. z HOSPITAL do FACTORY

Informacja dla nauczyciela

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: podróżowanie (orientacja w terenie, wycieczki, zwiedzanie, infrastruktura miasta)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje miejsca, pyta o drogę, udziela wskazówek.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).

Przygotowane na licencji CC-BY-NC