You are currently viewing Gdy świat i człowiek wstrzymują oddech. Młodopolski światopogląd w social media i w dialogu z pandemiczną współczesnością.

Gdy świat i człowiek wstrzymują oddech. Młodopolski światopogląd w social media i w dialogu z pandemiczną współczesnością.

szkoła ponadgimnazjalna

język polski

klasa 2

autorki: Aniołki Bez Charliego, autorki bloga: aniolkibezcharliego.pl

Czego dowiesz się po tej lekcji?

  1. Jak wykorzystać kontekst filozoficzny do interpretacji manifestów Młodej Polski?
  2. Co to jest neoromantyzm, dekadentyzm, fin de siécle, modernizm, ekspresjonizm, symbolizm, impresjonizm?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z lekcją zamieszczoną poniżej.

Powodzenia!

LEKCJA

Informacja dla nauczyciela:

Te lekcje pozwalają zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

pkt.8 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej.

pkt.9 Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi i egzystencjalnymi

pkt.10 Wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND

TAGS: Młoda Polska, neoromantyzm, modernizm, dekadentyzm