You are currently viewing Gady cz.1

Gady cz.1

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 6
Autor: Olivia Dycewicz


 

Temat: Gady cz.1

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Dowiesz się jakie są najstarsze współcześnie żyjące gady
  2. Poznasz cztery grupy gadów oraz ich cechy
  3. Dowiesz się jakie jest przystosowanie gadów do życia na lądzie
  4. Dowiesz się jaka jest temperatura ciała gadów i dlaczego po jedzeniu lubią się wygrzewać na słońcu
  5. Dowiesz się gdzie na Ziemi występują gady i dlaczego

Zapoznaj się z prezentacją:

https://view.genial.ly/5e8a3d07ba81d90dfb5ecea3/presentation-lekcja-gady-cz1

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  1. Różnorodność życia.
  2. gady – uczeń:
  3. a) dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie,
  4. b) określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne,