You are currently viewing Fotosynteza – wprowadzenie

Fotosynteza – wprowadzenie

szkoła ponadpodstawowa, poziom rozszerzony

autor: Małgorzata Brodecka

przedmiot: biologia

klasa: 1

Z lekcji dowiesz się:

  • czym jest fotosynteza i jakie są jej rodzaje,

  • które organizmy przeprowadzają fotosyntezę,

  • jak budowa chloroplastów umożliwia roślinom przeprowadzanie fotosyntezy,

  • jakie są etapy fotosyntezy u roślin.

zagadnienia z podstawy programowej:

III. Energia i metabolizm.

4.Fotosynteza.

1) wykazuje związek budowy chloroplastu z przebiegiem procesu fotosyntezy;

2) przedstawia rolę barwników i fotosystemów w procesie fotosyntezy;