Formatowanie w edytorze tekstu – przypomnienie

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7

autor –Barbara Kołcz

Cele lekcji:

  • Uczeń rozumie pojęcia; edytor tekstu, formatowanie, redagowanie,
  • Uczeń zna programy do edycji tekstu,
  • Uczeń potrafi wymienić rozszerzenia plików tekstowych,
  • Uczeń potrafi wymienić sposoby formatowania tekstu,
  • Uczeń zna zasady poprawnego pisania tekstów.

Prezentację możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

 

Linki do elementów wspomnianych w materiale: O formatowaniu tekstu w klasie 7

Podstawa programowa:

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

3. korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

2) tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony,

4. zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki