You are currently viewing Formatowanie tekstu w programie MS Word

Formatowanie tekstu w programie MS Word

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 4- 5

autor – Grzegorz Adaszewski

Cel lekcji:

  • Uczeń utożsamia pojęcie formatowania tekstu z edycją tekstu.
  • Uczeń potrafi zaznaczać tekst za pomocą klawisza shift.
  • Uczeń powtarza zastosowanie funkcji czcionki i akapitu poznanych podczas pracy z Wordpadem.
  • Uczeń potrafi korzystać z wielopoziomowych list, potrafi wykorzystać w nich funkcje zwiększania i zmniejszania wcięć.

  1. Obejrzyj filmy, które ułatwią Ci zrozumieć materiał.

Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

Podstawa programowa:

Tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane.