You are currently viewing Fantastyczne dzieła natury

Fantastyczne dzieła natury

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa: 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Fantastyczne dzieła natury

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Jakie znasz fantastyczne dzieła natury?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  zeszyt polonistyczny
  • zeszyt matematyczny
  • ołówek/ długopis/ pióro

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie I.1.1
– wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi I.1.2
– pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1

– odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000) II.2.2

– odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia IV.1.4

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND