You are currently viewing Fantastyczne dzieła architektury

Fantastyczne dzieła architektury

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa: 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Fantastyczne dzieła architektury

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Jakie wyróżniamy dzieła architektury?

2. Gdzie one się znajdują?

3. Kto to jest architekt i czym się zajmuje? 

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  zeszyt polonistyczny
  • ołówek/ długopis/ pióro
  • klocki

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. 

Piramida priorytetów [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Piramida-priorytetów.pdf” title=”Piramida priorytetów”]

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie I.1.1
– wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi I.1.2
– pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1

– nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową V.3.1

– rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego pochodzenia lub innych V.3.2

-wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne VI.2.2

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND