You are currently viewing Energetyka w Polsce

Energetyka w Polsce

szkoła podstawowa

geografia

klasa 7

Autor: Katarzyna Steffen- Białek


Temat: Energetyka w Polsce.

https://pixabay.com/pl/photos/niebo-druty-energetyka-s%C5%82up-pustka-380218/

 

 

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

  1. wymienić źródła energii 
  2. podzielić  źródła energii na odnawialne i nieodnawialne 
  3. scharakteryzować strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce wg rodzajów źródeł energii 
  4. lokalizować  na mapie największe elektrownie w Polsce  
  5. omówić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce 

 

Drogi Uczniu,

przed Tobą wirtualna tablica, na której znajdziesz lekcję na temat energetyki w Polsce. Klikając w temat odkryjesz NaCoBeZu, pod ikonami i napisami kryją się materiały (prezentacja, film i zadania utrwalające).

Na koniec warto zerknąć do podręcznika i – jeśli posiadasz – to do zeszytu ćwiczeń.   

 Tablica interaktywna

Dla utrwalenia możesz ponownie odtworzyć sobie filmik z interaktywnej tablicy. Pamiętaj, zawsze możesz wstrzymać odtwarzanie, cofnąć lub odtworzyć jeszcze raz.

Powodzenia 🙂

Dla nauczyciela:

Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej:

I.4 Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. 

I.3 czyta treść mapy Polski 

XI.2 analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych oraz określa ich wpływ na rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego;