You are currently viewing Education vocabulary for E8 – lekcja powtórzeniowa rozwijająca słownictwo związane z edukacją.
szkoła podstawowa klasa VI-VIII

Education vocabulary for E8 – lekcja powtórzeniowa rozwijająca słownictwo związane z edukacją.

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: VII-VIII

Autor: Anna Kosik-Roczkalska

Cele lekcji

W trakcie tej lekcji:

 1. Powtórzysz słownictwo związane ze szkołą i edukacją.
 2. Przećwiczysz słownictwo rozwiązując zadania interaktywne.
 3. Obejrzysz video i dowiesz się jak wygląda system edukacji w Wielkiej Brytanii.
 4. Przećwiczysz tworzenie wypowiedzi pisemnej porównując szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

W trakcie tej lekcji będziesz potrzebować:

 • chęci do nauki
 • komputera albo innego urządzenia z dostępem do internetu
 • zeszytu i czegoś do pisania

Co robić:

 1. Obejrzyj prezentację, sprawdź czy znasz słownictwo opisujące przedmioty szkolne i miejsca w szkole. Pamiętaj o elementach interaktywnych, które zawierają nazwy w języku angielskim i dodatkowe pytania.
 2. Wykonaj ćwiczenia interaktywne zawarte w prezentacji, dzięki którym utrwalisz słownictwo.
 3. Obejrzyj video, z którego dowiesz się jak wygląda system edukacji w Wielkiej Brytanii.
 4. Zastanów się nad różnicami pomiędzy szkołami w Polsce i w Wielkiej Brytanii i opisz je.

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
 2. Uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego.
 3. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 4. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne.

Zasoby:

Prezentacja

https://view.genial.ly/5fcaa7f9d292600d903c5d0b/presentation-education-vocabulary-for-e8