You are currently viewing Easter – wprowadzenie do słownictwa o Wielkanocy

Easter – wprowadzenie do słownictwa o Wielkanocy

Szkoła Podstawowa
klasy V-VII
Język angielski
Autor: Katarzyna Góralczyk


Na tej lekcji:
– nauczysz się słownictwa związanego z Wielkanocą,
– poznasz 3 zabawy Wielkanocne,
– zagrasz w gry aby sprawdzić znajomość poznanego słownictwa,
Zapraszam Cię do poznania słownictwa o Wielkanocy i sprawdzenia w grach na zdobytą już wiedzę. Kliknij w książkę poniżej aby ją otworzyć lub kliknij TUTAJ.

Zapraszam do przeczytania książki, w środku znajdują się wszystkie materiały - https://read.bookcreator.com/6Xkz7tFaBkX9pcSfEimzrybr8vp1/bPOoOndPTtaOsd_0b963-A

 


Informacja dla nauczyciela:

1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
i) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);

2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
e) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

5. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:
a) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;
b) opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

9. Uczeń posiada:
a) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC