You are currently viewing Dzieje Jacka Soplicy.

Dzieje Jacka Soplicy.

Szkoła podstawowa
klasa: VIII
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
Uporządkuję informacje dotyczące jednego z najważniejszych bohaterów „Pana Tadeusza”, Jacka Soplicy.

Uczniu,
losy Jacka Soplicy opisane są w utworze „Pan Tadeusz” w kilku miejscach, z perspektywy różnych bohaterów. Dzisiejsza lekcja pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje i ułożyć je w spójny ciąg przyczynowo-skutkowy.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na prezentacji. Klikaj na wszystkie interaktywne elementy, by zdobyć więcej wiadomości.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:
I.1.9) charakteryzuje […] bohatera w czytanych utworach;
I.1.11) wskazuje w utworze bohaterów […] oraz określa ich cechy;
I.1.16) określa doświadczenia bohaterów literackich […];
I.1.20) […] określa wartości ważne dla bohatera;
V.6) Adam Mickiewicz […] „Pan Tadeusz” (całość).