You are currently viewing Działania na ułamkach dziesiętnych

Działania na ułamkach dziesiętnych

Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa

Przedmiot: Matematyka

Klasa: V

Autor: Agnieszka Gnutek

Dzięki lekcji przypomnisz i utrwalisz sobie:

  • dodawanie  i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie;
  • mnożenie i dzielenie  ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie.

Jeżeli już wszystko powtórzyłeś, to zagraj w grę „Działania na ułamkach dziesiętnych” i sprawdź się.

Ćwiczenie interaktywne:

Gra – Działania na ułamkach dziesiętnych – kliknij!

Dla nauczyciela

Zagadnienia z podstawy programowej: Uczeń

V.2 dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych).