You are currently viewing Dotyk szarości jako inspiracja do poznania siebie

Dotyk szarości jako inspiracja do poznania siebie

Szkoła ponadpodstawowa
Godzina wychowawcza
Klasy 1-4
Autor: Katarzyna Góralczyk


Temat: Dotyk szarości jako inspiracja do poznania siebie

Co uzyskasz po tej lekcji:

  • wykonasz krok do lepszego poznania i zrozumienia siebie
  • stworzysz pracę, która ukaże twoją osobowość
  • sprawdzisz, jaki masz typ osobowości

 

Wprowadzenie

Spójrz na zdjęcie poniżej i opisz je, odpowiadając na poniższe pytania:
1) Co widzisz?
2) Jak myślisz, co autor zdjęcia chciał przekazać?
3) Jakie emocje wywołuje w Tobie to zdjęcie? Dlaczego?
4) Co może wydarzyć się za chwilę?

Kim jestem?

Chciałabym, abyś teraz spróbował spojrzeć na siebie jako obserwator swojego życia, jako widz, oglądający wszystko z boku. Spróbuj odpowiedzieć, kim jesteś? Jakie role pełnisz w życiu? Jaką masz osobowość? Do czego dążysz, jaki masz cel w życiu?

Zapraszam Cię teraz do obejrzenia obrazu pt.: „Touch of Grey” (z ang. Dotyk szarości), którego autorem jest Kevin Champeny. Obraz ten powstał z tysięcy małych przedmiotów, które kojarzą się autorowi portretu z postacią na obrazie – Jerry Garcia. Chciałabym, aby ta praca zainspirowała Ciebie do stworzenia własnego autoportretu. Jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób Kevin Champeny stworzył te dzieło, to obejrzyj poniższy filmik.

A teraz stwórz własną pracę. Możesz wykonać to w ten sam sposób, jak pokazano wyżej, czyli stworzyć miniaturowe przedmioty, które dotyczą Ciebie. Najłatwiej będzie je wykonać za pomocą masy solnej (jeśli chcesz wiedzieć jak ją zrobić i wypiec, zapraszam po informacje TUTAJ). Jednakże możesz tę pracę stworzyć w inny sposób, czyli wykorzystać wszystkie przedmioty, które są dla Ciebie ważne i stworzyć z nich obraz, rzeźbę lub instalację.

Gdy twoja praca będzie gotowa, zastanów się jakich przedmiotów użyłeś i dlaczego? Jakie emocje, wspomnienia są z nimi związane? Co chciałeś przekazać o sobie innym za pomocą tej pracy (obrazu lub rzeźby).

 

Test osobowości

Zapraszam Cię teraz do wykonania testu osobowości. Czy wiesz, że wyróżnia się 4 typy osobowości (analitycy, dyplomaci, strażnicy i odkrywcy), na które składają się kolejne 4 różne charakterystyki osobowościowe? Jak myślisz, do jakiego typu osobowości się zaliczasz?

Sprawdź, czy masz rację i wykonaj test, klikając TUTAJ.

Warto robić testy psychologiczne, gdyż dają one możliwość lepszego poznania siebie oraz bycia świadomym swego zachowania. Wiedząc, kim jestem, jak reaguję w różnych sytuacjach, znając swoje moce i słabe strony, łatwiej nam podejmować różne decyzje w życiu, zaczynając od wybrania sobie hobby, zdecydowania się na konkretny kierunek studiów, a później i pracy.


Informacja dla nauczyciela:

Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:
a) poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez wychowanków;
b) wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;
d) motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;
f) wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych wartości;

Zajęcia kształtujące kreatywność służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy przez:
1) motywowanie do aktywności;
2) wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu, także artystycznych;
3) kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności muzycznych, tanecznych, plastyczno-technicznych, teatralnych, sportowych itp.;
4) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, pokazywanie mocnych stron jako uczestnika zajęć;
5) umacnianie wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania;
6) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
7) kształtowanie umiejętności stawiania sobie realnych celów i umiejętności planowania;
8) kształtowanie umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC