You are currently viewing Das ist mein Haus – mój dom

Das ist mein Haus – mój dom

Język niemiecki

Szkoła podstawowa

Klasa: VIII

Autor: Magdalena Szafraniec

Lektorka języka niemieckiego, właścicielka Szkoły języka niemieckiego DIREKT

Fanpage: https://www.facebook.com/direktszkolajezykaniemieckiego/

__________________________________________________________________________________________________________________

Temat: Das ist mein Haus – mój dom

W trakcie tej lekcji:

  • poznasz pomieszczenia w domu
  • poznasz słownictwo związane z wyposażeniem domu
  • obejrzysz film w języku niemieckim
  • opiszesz swój dom/mieszkanie/pokój

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

  • chęć do nauki
  • smartfon
  • komputer z dostępem do Internetu
  • słownik internetowy, np. www.pons.com
  • zeszyt i coś do pisania
  • karteczki samoprzylepne

 

Zadanie 1.

Obejrzyj ten film, do minuty 6:11.

Wypisz wszystkie słówka związane z domem, które pojawiają się w filmie: pomieszczenia w domu, meble i sprzęty. Wpisz je do swojego zeszytu. Nie zapomnij o rodzajniku i tłumaczeniach.

Zadanie 2.

Zagraj w Kahoot! Challenge. Wejdź na stronę Kahoot.it, wpisz kod: 0974057

Poćwicz słownictwo, które dziś poznałaś/poznałeś.

Zadanie 3.

Opisz swój dom/swoje mieszkanie/swój pokój.

Użyj zwrotów takich jak:

– mein Haus/meine Wohnung ist…

– in meinem Haus/meiner Wohnung habe ich… / gibt es …

– in meinem Zimmer habe ich …

– im Schlafzimmer gibt es …

– in der Küche …

Zadanie 4.

Przygotuj karteczki samoprzylepne. Na każdej z nich napisz po jednej nazwie pomieszczenia, mebli i sprzętów domowych wraz z rodzajnikiem. Przyklej wszystkie karteczki na danym meblu lub drzwiach do danego pomieszczenia. Chodząc po swoim domu czy mieszkaniu mimowolnie zerkniesz na przygotowane przez siebie karteczki i tym samym szybciej przyswoisz sobie nowe słownictwo.

 

Viel Spaß <3

 

Informacje dla nauczyciela:

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

2) miejsce zamieszkania.

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby film My new house! Learn German Vocabulary of Furniture and Rooms! (autor Learn German with Anja) oraz zdjęcie (mojego autorstwa) były udostępniane na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0.

Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND