You are currently viewing Czym są zmienne i jak je wykorzystać w języku LOGO

Czym są zmienne i jak je wykorzystać w języku LOGO

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 6

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • potrafię wskazać różnicę pomiędzy zmienną a stałą.
  • umiem przekształcić procedurę z wartościami stałymi na procedurę ze zmienną.
  • potrafię wskazać zalety korzystania ze zmiennych.

1. Zainstaluj program Logomocja Imagine w wersji demonstracyjnej:
https://logo.oeiizk.waw.pl/index.php?sr=demo

2. Obejrzyj film i spróbuj wykonać zadanie samodzielnie.

Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

Podstawa programowa:

Uczeń:

Formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

  • sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

  • pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
  • prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

Testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów.