You are currently viewing Czy wiecie, co było pierwszego kwietnia?

Czy wiecie, co było pierwszego kwietnia?

szkoła podstawowa

języka polski

klasa 4, 5

autor: Karolina Strógarek

blog autorki – kliknij


Temat: „Czy wiecie, co było pierwszego kwietnia?” -J. Brzechwa „Prima Aprilis”.

 

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
Jak jest tematyka i przesłanie wiersza Jana Brzechwy „Prima Aprilis”?
Drogi uczniu,
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.
Powodzenia!
Informacje dla nauczyciela
Uczeń:
I.1.12 określa tematykę oraz problematykę utworu;
V. 18 Wybrane wiersze Jana Brzechwy.