You are currently viewing Czy gady w pełni wyszły na ląd?

Czy gady w pełni wyszły na ląd?

autor – Magdalena Jarzębowska – JAKU Edukacja przyrodnicza,

przedmiot/obszar – biologia,

poziom edukacyjny – szkoła podstawowa,

klasa – 6,


 

temat: Czy gady w pełni wyszły na ląd?

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:
1) Jakie są cechy charakterystyczne gadów?
2) Czy i dlaczego gady są organizmami w pełni lądowymi?
3) Jak naukowcy odpowiadają na pytania, stosując metodę naukową?

Otwórz w dodatkowej zakładce stronę serwisu YouTube – przyda się w czasie spotkania. Następnie zapoznaj się z Videolekcją

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
10) gady – uczeń:
a) dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie,