You are currently viewing Czworokąty

Czworokąty

Poziom edukacyjny: Szkoła podstawowa

Przedmiot: Matematyka

Klasa: V-VI

Autor: Justyna Klimczyk

Kryteria sukcesu:

– Nauczysz się rozpoznawać czworokąty.

Poznasz najważniejsze własności czworokątów.

 

 

Ćwiczenia interaktywne:

Ćwiczenie 1. Jaki to czworokąt? – kliknij!

Ćwiczenie 2. Własności czworokątów – kliknij!

 

Materiały w serwisie Scholaris

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48304

Materiały w serwisie epodreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/a/podzial-czworokatow/Da0Bn0MrF

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

  1. Wielokąty, koła i okręgi. Uczeń:

4) rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez;

5) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu