You are currently viewing Części zdania – przydawka.

Części zdania – przydawka.

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

autor: Anna Foks


 

Temat: Jak znaleźć z zdaniu przydawkę?

Dzięki tej lekcji:

1. dowiesz się, co to jest przydawka i jaką rolę pełni w zdaniu

2. będziesz potrafił odnaleźć przydawkę w zdaniu.

Najważniejsze w zdaniu jest orzeczenie, a często wraz z nim pojawia się podmiot. Jednakże części zdania jest więcej. Przed Tobą lekcja, dzięki której poznasz wierną towarzyszkę każdego rzeczownika w zdaniu – przydawkę. Najpierw nieco teorii w filmiku:

Jeżeli chcesz dokładniej przyjrzeć się informacjom zaprezentowanym w nagraniu, możesz popatrzeć na kartę pracy:  kliknij

Znalezienie przydawki w zdaniu nie jest trudne, o ile znasz pytania, na które odpowiada i pamiętasz, że w wypowiedzeniu zawsze jest określeniem rzeczownika. Pełen tej nowej wiedzy spróbuj sowich sił w krótkim quizie:

 

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na zrealizowanie punktu z podstawy programowej:

II.1.8) Uczeń: nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik).