You are currently viewing Części zdania – orzeczenie.

Części zdania – orzeczenie.

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

autor: Anna Foks


Temat: Co warto wiedzieć o orzeczeniu?

Dzięki tej lekcji:

1. dowiem się najważniejszych rzeczy na temat orzeczenia

2. będę wiedział/a, jak wyszukać orzeczenie w zdaniu

Wypowiedzenia w języku polskim dzielimy na: zdania, równoważniki zdań oraz zawiadomienia. Żeby dobrze rozpoznać rodzaj wypowiedzenia, musisz umieć wyszukać orzeczenie. A co to takiego? Jest to najważniejsza z części zdania. A szczegółowe informacje na temat orzeczenia znajdziesz w filmiku:

W zapamiętaniu tych informacji pomoże Ci karta pracy:  kliknij

Aby utrwalić sobie wiadomości dotyczące orzeczenia, rozwiąż krzyżówkę. W zdaniach, które pełnią tu funkcję pytań, wyszukaj orzeczenia i wpisz je w odpowiednie miejsce w krzyżówce.

UWAGA! Jeśli wyszukane orzeczenie składa się z kilku słów, wpisuj je bez spacji.

krzyżówka – kliknij


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na zrealizowanie punktu z podstawy programowej:

II.1.8) Uczeń: nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik).