You are currently viewing Części zdania – okolicznik.

Części zdania – okolicznik.

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

autor: Anna Foks


Temat: Okoliczności czynności czyli co trzeba wiedzieć o okoliczniku?

Dzięki tej lekcji:

1. dowiem, co to jest okolicznik i jaką rolę pełni w zdaniu ,

2.  odnajdę okoliczniki w zdaniu.

Jak wskazuje nazwa tej części zdania – okolicznik – określa nam ona okoliczności, w jakich miała miejsce czynność. Tych okoliczności mamy wiele: czas, miejsce, sposób wykonania czynności, przyczynę jej wykonania, itd. Aby poznać najważniejsze rodzaje okolicznika oraz dowiedzieć się, jak znaleźć okolicznik w zdaniu, zobacz krótki filmik:

W zapamiętaniu tych informacji pomoże Ci karta pracy: kliknij

Ponieważ to ćwiczenie czyni mistrza, utrwal sobie wiadomości z tej lekcji, grając w „Milionerów”:

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na zrealizowanie punktu z podstawy programowej:

II.1.8) Uczeń:  nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik).