You are currently viewing Części zdania – dopełnienie.

Części zdania – dopełnienie.

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

autor: Anna Foks


Temat: Co dopełnia informacje w zdaniu?

Dzięki tej lekcji:

1. dowiem, co to jest dopełnienie i jaką rolę pełni w zdaniu,

2. dowiem się, jak  odnaleźć dopełnienie w zdaniu.

Najważniejszą informację w zdaniu zawiera orzeczenie, bo to ono informuje nas o wykonywanej czynności. Czasami jednak taka informacja nie jest wystarczająca. Nie do końca wiemy, czego lub kogo ta czynność dotyczy. W takiej sytuacji przychodzi nam z pomocą kolejna część zdania pojedynczego – dopełnienie. To ono dopełnia (stąd nazwa:)) czyli uzupełnia informacje zawarte w orzeczenie. Zobacz nagranie, w którym poznasz szczegóły dotyczące dopełnienia,

Żeby utrwalić sobie te informacje, możesz skorzystać z karty pracy: kliknij

Pamiętaj – żeby znaleźć dopełnienie, musisz przypomnieć sobie pytania o przypadki: Dopełniacz, Celownik, Biernik, Narzędnik oraz Miejscownik. I druga ważna informacja – ZAWSZE najpierw znajdź orzeczenie w zdaniu, a dopiero potem szukaj dopełnienia. W utrwaleniu wiadomości z tej lekcji pomoże Ci ćwiczenie:

 


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na zrealizowanie punktu z podstawy programowej:

II.1.8) Uczeń: nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik).