You are currently viewing COLOURFUL CLOTHES – kolorowe ubrania

COLOURFUL CLOTHES – kolorowe ubrania

szkoła podstawowa

język angielski

klasa 1

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/


W trakcie tej lekcji:

 1. powtórzysz nazwy ubrań w języku angielskim
 2. będziesz grał w quizy online
 3. kolorował ubranka i nazywał je
 4. nauczysz się piosenki z  YouTube

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. kredki
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

ZADANIE 1

 1. wejdź na tę stronę i zagraj w grę MEMORY

https://www.anglomaniacy.pl/clothesMatching.htm

 1. Twoim zadaniem jest odszukanie słowa i pasującego do niego obrazka

ZADANIE 2

Wydrukuj wybrane (lub wszystkie) karty pracy ze strony: https://www.anglomaniacy.pl/clothesPrintables.htm

i wykonaj je zgodnie z poleceniem.

ZADANIE 3

 1. wybierz dowolną kartę pracy z zadania nr 2
 2. odtwórz film

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ&feature=emb_title

 1. pokoloruj na karcie pracy te same ubranka, które widzisz w filmie (możesz to zrobić tym samym kolorem)
 2. w trakcie kolorowania, powtarzaj na głos nazwę kolorowanego ubranka dopóki nie pokolorujesz go w całości

 ZADANIE 4

 1. wejdź na tą stronę https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/clothes/clothes-1.htm
 2. wykonaj quiz online
 3. system sam oceni Twoje odpowiedzi
 4. wybierz 8 słów z quizu i przepisz je do zeszytu

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); sklep; części garderoby

2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka:

1) rozumie sens krótkich wypowiedzi, prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami

3) znajduje w wypowiedzi określone informacje

 1. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne

(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub

dźwiękiem;

2) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

3) śpiewa piosenki – samodzielnie

4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;

2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2) wyraża swoje upodobania.

 1. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym

przedmioty z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników

obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

BY-NC-ND