You are currently viewing Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.4)

Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.4)

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4,5

autorki: Magdalena Krajewska, Arleta Kwaśniewska

link do całego cyklu lekcji – kliknij

 


 

Przed Tobą ostatnia lekcja z cyklu „Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem?”

Oznacza to, że za chwilę święta wielkanocne. Życzymy Tobie miłej pracy z polskimi tradycjami wielkanocnymi.


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELA
Realizujemy podstawę programową

Uczeń:

I.2.2. wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;

I.2.5. odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

I.2.11. odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;

II.1.1. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy

II.1.4. rozpoznaje formy przypadków (…);

II.4.1. pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;

III.1.4. dokonuje selekcji informacji;

III.2.5. redaguje notatki;

IV.2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

IV.8. poznaje życie kulturalne swojego regionu;

IV.9. rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.