You are currently viewing Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.3)

Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.3)

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4,5
autorki Magdalena Krajewska, Arleta Kwaśniewska

link do całego cyklu lekcji – kliknij


Ta lekcja jest trzecią z cyklu lekcji zatytułowanych „Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem?” Tym razem zajmiesz się gotowaniem bigosu staropolskiego, a także opowiesz o tradycyjnej potrawie wielkanocnej, która już niebawem zagości na Twoim stole.


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELA

Lektura obowiązkowa „Pan Tadeusz” (fragmenty)

Realizujemy podstawę programową

Uczeń:

I.1.7. opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

I.1.14. nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;

I.1.15. objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;

I.1.18. wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;

I.2.11. odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;

II.2.3. używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;

II.2.7. dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

III.1.3. tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi;

III.2.5. redaguje notatki;

III.2.10. wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach.

IV.2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji.