You are currently viewing Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.2)

Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.2)

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4,5

autorki: Magdalena Krajewska, Arleta Kwaśniewska

link do całego cyklu – kliknij


 

Na drugiej lekcji z serii „Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem” poznasz fragment księgi I „Pana Tadeusza”. Spróbujesz odczytać różne trudne słowa i wyjaśnić ich znaczenie. Przy tej okazji narysujesz również notatkę do tekstu i posłuchasz piosenki.


DLA NAUCZYCIELA

Realizujemy podstawę programową

Uczeń:

I.1.7. opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

I.1.14. nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;

I.1.17. przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;

I.2.12. dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);

III.1.4. dokonuje selekcji informacji;

III.2.5. redaguje notatki;

IV.1. doskonali ciche i głośne czytanie;

Lektura obowiązkowa „Pan Tadeusz” (fragmenty).