You are currently viewing Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.1)

Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem? (cz.1)

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4,5

autorki: Magdalena Krajewska, Arleta Kwaśniewska

link do całego cyklu lekcji – kliknij


Lekcja z biografią Adama Mickiewicza otwiera cykl lekcji zatytułowanych „Co Wielkanoc ma wspólnego z Adamem Mickiewiczem?”

Podczas tej lekcji poznasz lepiej życie i twórczość Adama Mickiewicza – autora „Pana Tadeusza”, a także sporządzisz notatkę w taki sposób, jaki lubisz.

 


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA

Realizujemy podstawę programową:

Uczeń:

I.2.5. odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

II.3.1. identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny;

III.2.5. redaguje notatki;

IV.2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji.