You are currently viewing Co to jest zdanie?

Co to jest zdanie?

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4

autorka: Paulina Mania


Temat: Co już wiesz o zdaniu?

Cele lekcji:
1. Dowiesz się, jaka jest różnica między wypowiedzeniem a zdaniem.
2. Będziesz potrafił wskazać czasownik w zdaniu.

Podczas dzisiejszej lekcji zajmiemy się wypowiedzeniem i zdaniem. Przygotowałam dla Ciebie
filmik, który ułatwi zrozumienie tych pojęć. Miłego oglądania!

Jeśli obejrzałeś film i czujesz, że potrafiłbyś wskazać zdanie w gąszczu wypowiedzeń do zapraszam Cię do sprawdzenia swoich umiejętności i rozwiązania quizu:

A teraz spróbuj swoich sił w kolejnym ćwiczeniu. Tym razem musisz do wypowiedzeń wstawić odpowiedni czasownik w formie osobowej. Pamiętaj, tylko dzięki temu powstanie zdanie.

Jeśli nadal masz problemy z rozróżnieniem zdania, to proszę obejrzyj jeszcze raz film i wykonaj ponownie zadania:)


Informacja dla nauczyciela:

Dzięki lekcji można zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

II.1.12 rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń, zdanie.

II.1.13 przekształca konstrukcje składniowe: wypowiedzenia w zdania.