You are currently viewing Co powinieneś wiedzieć o liryce?

Co powinieneś wiedzieć o liryce?

szkoła podstawowa

języka polski

klasa VII i VIII

autorka: Izabella Bartol

blog autorki – kliknij


Temat: Co powinniśmy wiedzieć o liryce?

 

Uczniu, przed Tobą kilkuminutowy webinar na temat liryki. Dzięki niej:

– przypomnisz sobie cechy trzech rodzajów literackich;

– utrwalisz wiadomości na temat elementów utworu lirycznego;

– przypomnisz sobie typy liryki;

– przypomnisz sobie nazwy środków stylistycznych.

 

Kliknij w poniższy link i śledź prezentację: liryka – kliknij


Realizacja podstawy programowej:

Kształcenie literackie i kulturowe

Czytanie utworów literackich. Uczeń:

  1. rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;
  2. rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;

Samokształcenie:

  1. rozwija nawyki systematycznego uczenia się.