You are currently viewing Co myślicie o „Hobbicie”?

Co myślicie o „Hobbicie”?

szkoła podstawowa

język polski

klasa VI

autorka: Izabella Bartol

blog autorki – kliknij


Temat: Co myślicie o „Hobbicie”? Utrwalamy wiadomości na temat bohaterów powieści Tolkiena.

 

Uczniu, po tej lekcji:

– przypomnisz sobie treść lektury;

– poznasz niezwykłą biografię pisarza;

– utrwalisz informacje o Bilbo Bagginsie (mogą Ci się przydać np. do redagowania charakterystyki postaci);

– utrwalisz wiedzę na temat pozostałych bohaterów powieści;

– utrwalisz wiadomości na temat przygód hobbita.

 

Uczniu!

Przed Tobą lekcja powtórzeniowa dotycząca powieści Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Utrwalaj wiedzę zgodnie ze wskazówkami na prezentacji.

 

Realizacja podstawy programowej:

Kształcenie literackie i kulturowe:

  1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

12.wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;

13.określa tematykę oraz problematykę utworu;

  1. określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;
  2. wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;

Tworzenie wypowiedzi:

  1. Elementy retoryki. Uczeń:
  2. tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi;
  3. dokonuje selekcji informacji;

Samokształcenie. Uczeń:

  1. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;
  2. korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje.