You are currently viewing Ciągi monotoniczne

Ciągi monotoniczne

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna

Przedmiot: Matematyka

Klasa: Klasa III technikum lub II liceum

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak wyznaczyć wzór na n+1 wyraz ciągu?
  2. Jak wyznaczyć wartość parametru, dla którego ciąg jest rosnący lub malejący?
  3. Jak wykazać, że ciąg jest rosnący lub malejący?

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej. Przy każdym zadaniu podane są wskazówki, jak krok po kroku je rozwiązać.

Karta pracy „Ciągi monotoniczne”

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Ciągi-monotoniczne-1.pdf” title=”Ciągi monotoniczne (1)”]

 

Wszystkie materiały z dzisiejszej lekcji znajdziesz również na blogu autorki – KLIKNIJ!!!

 

Informacje dla nauczyciela

 Ta lekcja pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Wyznacza wyraz n+1 ciągu określonego wzorem ogólnym.
  2. Bada monotoniczność ciągu.
  3. Rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące monotoniczności ciągu.