You are currently viewing Ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne

Ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiot: Matematyka

Klasa II

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak wyznaczyć wzór ciągu, znając wzór na sumę tego ciągu.
  2. Jak wyznaczyć sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, znając wyraz środkowy.
  3. Jak wyznaczyć dwie liczby, które należy wstawić między dane liczby tak, aby pierwsze trzy tworzyły ciąg geometryczny, a trzy ostatnie ciąg arytmetyczny.
  4. Jak wyznaczyć trzy liczby, tworzące ciąg geometryczny, które po wprowadzeniu określonych zmian stanowią ciąg arytmetyczny, jeśli znamy sumę tych liczb.

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej. Przy każdym zadaniu podane są wskazówki, jak krok po kroku je rozwiązać.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ciągi-arytmetyczne-i-ciągi-geometryczne.pdf” title=”Ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne”]

 

Link do kart pracy, odpowiedzi i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/ci261gi-arytmetyczne-i-ci261gi-geometryczne

 

Informacje dla nauczyciela

 

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Wyznacza wartości zmiennych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg arytmetyczny i geometryczny.
  2. Stosuje średnią geometryczną do rozwiązywania zadań.
  3. Określa monotoniczność ciągu arytmetycznego.
  4. Stosuje własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach.