You are currently viewing Ciąg geometryczny

Ciąg geometryczny

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiot: Matematyka

Klasa II

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak obliczyć iloraz ciągu geometrycznego o danych wyrazach początkowych.
  2. Jak wyznaczyć wzór ogólny ciągu geometrycznego o danych wyrazach początkowych.
  3. Jak wyznaczyć trzy liczby, które należy umieścić między danymi dwiema liczbami tak, aby otrzymać ciąg geometryczny.
  4. Jak wyznaczyć wzór ogólny ciągu geometrycznego znając dowolne dwa wyrazy tego ciągu.
  5. Jak wykorzystać w zadaniach związek między trzema sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego.

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej. Przy każdym zadaniu podane są wskazówki, jak krok po kroku je rozwiązać.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/ciąg_geometryczny.pdf”]

 

Link do kart pracy i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/ci261g-geometryczny

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Stosuje własności ciągu geometrycznego w zadaniach.
  2. Stosuje średnią geometryczną do rozwiązywania zadań.
  3. Wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, mając dany pierwszy wyraz i iloraz.