You are currently viewing CAN YOU SWIM? – czy potrafisz pływać?

CAN YOU SWIM? – czy potrafisz pływać?

 

CAN YOU SWIM? – czy potrafisz pływać?

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: IV

Autor: Aniela Tekiela

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/


 

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się mówić o swoich umiejętnościach
 2. będziesz grał w quiz online
 3. obejrzysz film na YouTube
 4. stworzysz swój słowniczek

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

 1. odtwórz film

 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E

 1. zobaczysz w nim krótkie scenki i piosenki
 2. napisz w zeszycie wszystkie czynności, jakie wykonują bohaterowie tego materiału

PRZYKŁAD:

write, play football, …

 

 

 

ZADANIE 2

 1. wykorzystując czynności, które wypisałeś z filmu w zadaniu nr 1, napisz zdania o sobie, dotyczące tego, czy potrafisz czy nie potrafisz wykonywać tych czynności używając: I can (potrafię). / I can’t … (nie potrafię)

PRZYKŁAD

I can write. I can’t play football.

 

ZADANIE 3

 1. zagraj w quiz Kahoot
 2. jeśli pojawią się w nim nowe czynności, dodaj je do słowniczka jaki tworzyłeś w zadaniu nr 1

– wejdź na stronę: www.kahoot.it

– wpisz PIN: 0938228 oraz swój nick (nie podawaj imienia ani nazwiska)

– ciesz się grą

 

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematu: człowiek (umiejętności i zainteresowania)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka znajdując w wypowiedzi określone informacje
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opowiada o swoich umiejętnościach
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
  1. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
  2. przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem – korzysta ze słownika.
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym w postaci filmu na YouTube oraz za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne – domyśla się znaczenia wyrazów z kontekstu.