You are currently viewing Było sobie morze…

Było sobie morze…

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 1 – 3
Autor: Marta Kłosowska


Temat : Było sobie morze…

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?
1. Jakie ryby można spotkać w Bałtyku?
2. Jak wykonać kostkę do gry?
3. Jak narysować rybę?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  • rolka od ręcznika papierowego/papieru toaletowego,
  • kartka biała a4, o
  • łówek, kredki, mazak czarny, długopis
  • nożyczki,
  • zeszyt w linie

1. Przeczytaj tekst zamieszczony w prezentacji, która przedstawia opowiadanie pt. „Było sobie morze…”

Było sobie morze…

Następnie odpowiedz w zeszycie na pytania:
– Jakie ryby możemy spotkać w Bałtyku? (wymień 5)
– Jaki problem miały ryby?
– Jak ryby poradziły sobie z problemem, który je dotknął?

2. Wykonaj teraz kostkę do gry według instrukcji zamieszczonej na zdjęciach.

3. Wykorzystaj swoją kostkę do stworzenia własnych rysunków ryb według przedstawionej zabawy.

Kliknij tutaj: Turlane rybki

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

  • czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane I.3.2
  • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1
  • rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem V.2.1
  • wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej V.2.6
  • wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne: bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe nacinane VI.2.2

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND