You are currently viewing Budowa układu wydalniczego, jego funkcjonowanie i higiena.

Budowa układu wydalniczego, jego funkcjonowanie i higiena.

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 8
Autor: Budowa układu wydalniczego, jego funkcjonowanie i higiena.


Cele:

 

 • będziesz potrafi wskazywać drogi i sposoby usuwania produktów przemiany materii z organizmu;
 • będziesz umiał wskazać narządy wydalnicze i wykazać związek między ich budową narządów a pełnioną przez nie funkcją;
 • zrozumiesz jak powstaje mocz i jakie są przyczyny różnic w składzie moczu pierwotnego i ostatecznego
 • będziesz wiedział jak należy dbać o higienę układu wydalniczego

 

W prezentacji jednokrotnie wykorzystano grafikę z e-podręczników, oraz dwa zadania.

 

 

Podstawa programowa:

uczeń:

   1. przedstawia istotę procesu wydalania i podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka (mocznik, dwutlenek węgla) oraz wymienia narządy biorące udział w ich wydalaniu;
   2. rozpoznaje elementy układu moczowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje;
   3. podaje przykłady chorób układu moczowego (zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa) oraz zasady ich profilaktyki;
   4. uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych moczu.

 

 1. Układ moczowy i wydalanie. Uczeń:
  1. przedstawia istotę procesu wydalania i podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka (mocznik, dwutlenek węgla) oraz wymienia narządy biorące udział w ich wydalaniu;
  2. rozpoznaje elementy układu moczowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje;
  3. podaje przykłady chorób układu moczowego (zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa) oraz zasady ich profilaktyki;
  4. uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych moczu.