You are currently viewing Budowa układu oddechowego człowieka

Budowa układu oddechowego człowieka

Szkoła Podstawowa

Biologia

Klasa siódma

Autor: Sylwia Tambelli


Temat: Budowa układu oddechowego człowieka

 

Cele:

Będę umiał:

  1. rozpoznać  elementy budowy układu oddechowego człowieka
  2. przedstawić ich funkcje oraz określić związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją

 

Obejrzyj prezentację:

 

https://view.genial.ly/5e7472fc640e6d144c228df0/presentation-uklad-oddechowy?fbclid=IwAR2vaPmJP9VQg02oCs87Ja0GSLZLhy6pX0BK4JRE6ZMIpx00VTkFn9PKu44

 

Sprawdź ile zapamiętałeś.

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3D6zGqNOOHU0GupDlPdP2LmCtdfgfkFc5MlMMeVtgRxnJUQUxIUFk4NlRIQ0lZWVpEU0swQ1hRWkZaUy4u%26Token%3D02e65b710c824d0998e8c6e0316687ba

 

III.7 Układ oddechowy. Uczeń:

  1. rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
  2. przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech);
  3. planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu;
  4. analizuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach; planuje i przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność dwutlenku węgla oraz pary wodnej w powietrzu wydychanym;
  5. analizuje wpływ palenia tytoniu (bierne i czynne), zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie układu oddechowego;
  6. podaje przykłady chorób układu oddechowego (angina, gruźlica, rak płuca) oraz zasady ich profilaktyki.