You are currently viewing Odporność – co nas broni i jak działają ci bohaterowie?

Odporność – co nas broni i jak działają ci bohaterowie?

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 7
Autor: Olivia Dycewicz


 

Temat: Odporność – co nas broni i jak działają ci bohaterowie?

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Dowiesz się jakie są rodzaje białych krwinek
  2. Poznasz słownictwo każdego immunologa (lekarza od odporności)
  3. Poznasz sposób działania wirusów i bakterii oraz jak organizm z nimi walczy
  4. Dowiesz się co jeszcze oprócz krwinek wchodzi w skład układu odpornościowego

Zapoznaj się z prezentacją:

https://view.genial.ly/5e8a413359ee3c0df41f0cf0/presentation-lekcja-uklad-odpornosciowy-elementy-i-przebieg-reakcji-odpornosciowej

Informacja dla nauczyciela:

Lekcja poszerza wiadomości uczniów z zakresu układu odpornościowego, wykracza poza podstawę programową. Wierzę jednak, że warto! ?

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

III. Organizm człowieka.

  1. Układ odpornościowy. Uczeń:
  • wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: śledziony, grasicy i węzłów chłonnych (…)