You are currently viewing Budowa i funkcje układu wydalniczego

Budowa i funkcje układu wydalniczego

Biologia klasa VII

Autor: Anna Dziwisz-Kowalczyk


 

Temat: Budowa i funkcje układu wydalniczego.

Po tej lekcji będziesz:

  1. Znać przykłady substancji, które są wydalane z organizmu.
  2. Znać sposoby ich wydalania oraz służące do tego narządy.
  3. Charakteryzować budowę i funkcje poszczególnych elementów układu wydalniczego.
  4. Wyjaśniać, w jaki sposób powstaje mocz.

 

Drodzy Uczniowie!

Przed Wami wirtualna tablica. Każdy pytajnik to opis działania, które musisz podjąć, aby dojść do końca tego tematu lekcji.

Lekcja zawiera film (prezentację z objaśnieniem), ćwiczenia interaktywne oraz fragment bajki, w celu utrwalenia wiadomości. Życzę udanej zabawy J

https://view.genial.ly/5e7146bc527faa08ba18d370/interactive-image-interactive-image

 

Dla nauczyciela:

 

Realizacja podstawy programowej:

III.8.1 przedstawia istotę procesu wydalania i podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka (mocznik, dwutlenek węgla) oraz wymienia narządy biorące udział w ich wydalaniu;

III.8.2 rozpoznaje elementy układu moczowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje;