You are currently viewing Bolesław III Krzywousty i jego testament

Bolesław III Krzywousty i jego testament

Autor: Arkadiusz Pater

Kanał YT autora: CoZaHistoria

klasa 1 szkoły ponadpodstawowej

klasa 5 szkoły podstawowej

Temat: Bolesław III Krzywousty i jego testament.

 

Cele dla ucznia:

  1. Poznasz historię objęcia rządów w kraju przez Bolesława Krzywoustego.
  2. Dowiesz się, jak przebiegały rządy Bolesława Krzywoustego – sukcesy i porażki władcy.
  3. Będziesz wiedział, jakie zmiany w państwie wprowadził Bolesław Krzywousty poprzez swój testament.

 

Opowiem Ci dzisiaj o Bolesławie III Krzywoustym, którego okres rządów odcisnął się dużym piętnem na dalszych losach kraju. Poznasz historię bratobójczych walk, konfliktu z Cesarstwem Niemieckim i podziału Polski na dzielnice. Zapraszam do oglądania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej na temat rządów Krzywoustego, zajrzyj do e-podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DGToe6FvT

Zachęcam też do przejrzenia źródeł. Spróbuj wykonać ćwiczenia odnoszące się do nich.

http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1121

Zagadnienia z podstawy programowej

Szkoła podstawowa:

Dział V. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Uczeń:

5) Przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego, opisuje konflikt z Cesarstwem Niemieckim.

Szkoła ponadpodstawowa:

Dział IX. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Uczeń:

  1. opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w X–XII w.;
  2. rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X–XII w.;
  3. zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w X–XII w.

poziom rozszerzony:

Uczeń dokonuje bilansu panowania władców piastowskich (do 1138 r.).