You are currently viewing Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Autor: Arkadiusz Pater

Kanał YT autora: CoZaHistoria

Przedmiot: historia

Klasa: 4,5 szkoły podstawowej, klasa I szkoły ponadpodstawowej

Temat: Bolesław Chrobry  – pierwszy król Polski.

Cele dla ucznia:

  1. Dowiesz się, jakim królem był Bolesław Chrobry.
  2. Poznasz historię misji św. Wojciecha.
  3. Dowiesz się, czym był zjazd gnieźnieński i jaki on miał wpływ na dalsze losy Polski.
  4. Poznasz historię wojen toczonych przez Chrobrego.

 

Dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i przećwiczyć niektóre umiejętności zostawiam dodatkowe materiały dostępne TUTAJ.

Zachęcam do zajrzenia do materiałów dostępnych na portalu epodręczniki.pl

Zagadnienia z podstawy programowej:

Szkoła podstawowa:

Dział IV. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej.

2. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu- i zjeździe w Gnieźnie.

Dział: V. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

3. Uczeń charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II.

Szkoła ponadpodstawowa:

Dział IX. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

  1. Uczeń wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji, z uwzględnieniem roli Mieszka I i Bolesława Chrobrego;
  2. Uczeń opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w X–XII w.