You are currently viewing Bakterie

Bakterie

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 5
Autor: Olivia Dycewicz


 

Temat: Bakterie

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Poznasz charakterystyczne cechy bakterii: miejsca występowania, budowa komórki, kształty, czynności życiowe.
  2. Na podstawie informacji o drogach zakażenia się poszczególnymi chorobami bakteryjnymi odkryjesz jakie powinny być zasady profilaktyki tych chorób.
  3. Zastanawiać się nad tym, czy bakterie są dobre czy złe analizując informacje o znaczeniu bakterii w przyrodzie i dla człowieka

 

Zapoznaj się z prezentacją:

https://view.genial.ly/5e99bf31206ade0e190004e1/presentation-lekcja-bakterie

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  1. Różnorodność życia
  2. Bakterie – organizmy jednokomórkowe. Uczeń:

1) podaje miejsca występowania bakterii;

2) wymienia podstawowe formy morfologiczne bakterii;

3) przedstawia czynności życiowe bakterii;

4) przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez bakterie (gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza);

5) wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.