You are currently viewing Bajki Ignacego Krasickiego.

Bajki Ignacego Krasickiego.

szkoła podstawowa

język polski

klasa VI

autor: Monika Rokicka


Temat:  Czego możemy dowiedzieć się o nas, ludziach, z bajek Ignacego Krasickiego?

 Po tej lekcji powinieneś wiedzieć:

  1. Co to jest bajka i jakie ma cechy?
  2. Jakie są rodzaje bajek?
  3. Jak czytać i interpretować bajki?

Drogi Uczniu;

Dziś zajmiemy się bajkami, które tworzył niezwykły polski  pisarz – Ignacy Krasicki. Wykonaj zamieszczone niżej zadania, a przekonasz się, że bajki nie będą miały przed Tobą tajemnic. Życzę Ci dużo radości z nauki ?

  1. Obejrzyj zamieszczoną niżej prezentację. Jest w niej poukrywane wiele dodatkowych informacji. Szukaj ich klikając na różne elementy na slajdach.

 

2. Narysuj mapę myśli, na której zbierzesz najważniejsze informacje o bajce. Użyj kolorów i różnych krojów pisma. Baw się!

3. Obejrzyj obraz zamieszczony poniżej. Zapisz kilka przypuszczeń dotyczących życia Ignacego Krasickiego, które można odczytać z tego obrazu: kliknij

4. Poszukaj informacji i ciekawostek o Ignacym Krasickim, a następnie…weź kolorowe magazyny, ulotki, gazety i wykonaj kolaż ilustrujący życie autora bajek. Jeżeli nie wiesz, czym jest kolaż, obejrzyj filmik. Na pewno zrozumiesz, jak go zrobić (filmik anglojęzyczny)

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

I.1.3) rozpoznaje czytany utwór jako bajkę oraz wskazuje jego cechy gatunkowe;

I.1.12) określa tematykę oraz problematykę utworu;

I.1.15) objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;

I.2.12) dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);

IV.3. korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;

V.5. Ignacy Krasicki, wybrane bajki.